top of page

Clear Smile Aligner Light

 

 Clear Smile Aligner Light to przezroczyste nakładki służące do prostowania przednich 6 zębów. Technologia  Clear Smile Aligner Light umożliwia prostowanie zębów, które są stłoczone, obrócone lub pochylone do przodu lub do tyłu. Na podstawie dokładnego wycisku wykonanego przez dentystę odlewane są modele gipsowe, które następnie są skanowanie trójwymiarowo za pomocą skanera 3D.

Przewidywalny efekt można zobaczyć przed rozpoczęciem leczenia dzięki symulacji Archwize, a gdy wynik zostanie zaakceptowany, wykonywane są przez laboratorium Ortostrada na zamówienie przezroczyste nakładki 

przy użyciu technologii druku 3D. Liczba nakładek zależy od poziomu stłoczenia zębów.

Pacjent nosi pojedynczą nakładkę od 10 do 14 dni.

Wkrótce więcej informacji...

CSA Light
CSA Light2
bottom of page