top of page

Clear Smile Aligner

 

 Clear Smile Aligner to przezroczyste nakładki służące do prostowania zębów. Technologia  Clear Smile Aligner umożliwia szeregowanie zębów, które są stłoczone, obrócone lub pochylone do przodu lub do tyłu. Na podstawie skanu 3D ze skanera wewnątrzustnego lub dokładnego wycisku wykonanego przez dentystę wykonywana jest cyfrowa analiza.

Przewidywalny efekt można zobaczyć przed rozpoczęciem leczenia dzięki symulacji Archwize, a gdy wynik zostanie zaakceptowany, wykonywane są przez laboratorium Ortostrada na zamówienie przezroczyste nakładki 

przy użyciu technologii druku 3D. Liczba nakładek zależy od poziomu stłoczenia zębów.

Pacjent nosi pojedynczą nakładkę od 10 do 14 dni.

CSA Light
CSA Light2
bottom of page