top of page

Pendulum

Pendulum jest to stały aparat, który przesuwa zęby trzonowe w kierunku dystalnym.
bottom of page