Pendulum

Pendulum jest to stały aparat, który przesuwa zęby trzonowe w kierunku dystalnym.