top of page

Utrzymywacz przestrzeni

Aparat stały mający za zadanie nie dopuścić do przemieszczania się zębów sąsiednich w kierunku wolnej przestrzeni powstałej po utracie zęba. 
bottom of page